Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA AMU Center Nordsjælland ApS
 55 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2016, 2. Kvartal 2016, 3. Kvartal 2016
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,454 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(1)2%(1)2%(1)4%(2)2%(1)11%(6)4%(2)13%(7)26%(14)7%(4)28%(15) 
 6,852 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(0)4%(2)6%(3)4%(2)4%(2)15%(8)13%(7)10%(5)12%(6)12%(6)21%(11) 
 5,351 Undervisningen var godt planlagt10%(5)4%(2)12%(6)10%(5)6%(3)10%(5)10%(5)8%(4)12%(6)4%(2)16%(8) 
 7,155 Læreren var god til at forklare2%(1)2%(1)2%(1)4%(2)11%(6)5%(3)7%(4)13%(7)20%(11)11%(6)24%(13) 
 6,753 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(0)2%(1)9%(5)2%(1)6%(3)11%(6)17%(9)11%(6)11%(6)8%(4)23%(12) 
 6,154 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?7%(4)0%(0)6%(3)2%(1)6%(3)24%(13)9%(5)7%(4)19%(10)7%(4)13%(7) 
 4,26 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?33%(2)0%(0)17%(1)0%(0)0%(0)17%(1)0%(0)0%(0)17%(1)0%(0)17%(1) 
 4,950 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?32%(16)2%(1)6%(3)2%(1)2%(1)16%(8)0%(0)0%(0)8%(4)6%(3)26%(13) 
 5,349 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?29%(14)2%(1)2%(1)6%(3)4%(2)8%(4)2%(1)2%(1)6%(3)10%(5)29%(14) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.