Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Sydjylland A/S
 1955 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2016, 2. Kvartal 2016, 3. Kvartal 2016
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,41952 Jeg har lært det, der var formålet med kurset1%(20)1%(17)1%(19)1%(23)2%(43)5%(107)4%(78)9%(168)15%(284)19%(367)42%(826) 
 8,31943 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære1%(17)2%(30)1%(14)1%(29)2%(38)5%(102)5%(88)10%(187)17%(321)17%(328)41%(789) 
 7,81935 Undervisningen var godt planlagt1%(29)2%(40)1%(21)2%(42)4%(68)8%(148)5%(99)8%(161)18%(349)18%(346)33%(632) 
 8,81947 Læreren var god til at forklare1%(27)1%(12)1%(15)0%(8)1%(19)3%(54)2%(41)6%(121)13%(259)20%(385)52%(1006) 
 8,71942 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde1%(25)1%(17)1%(13)0%(5)1%(24)3%(60)3%(64)6%(126)15%(299)21%(400)47%(909) 
 6,41945 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?6%(115)2%(31)3%(56)2%(39)3%(67)21%(403)11%(212)12%(238)17%(325)8%(151)16%(308) 
 8,4669 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?2%(12)0%(0)1%(5)1%(7)1%(9)10%(69)3%(17)7%(44)13%(90)14%(97)48%(319) 
 7,31381 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?9%(123)1%(15)2%(25)1%(18)1%(17)13%(185)6%(80)8%(112)10%(132)9%(120)40%(554) 
 5,91377 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?19%(256)3%(39)3%(39)2%(27)3%(43)14%(199)5%(68)5%(72)13%(181)7%(100)26%(353) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.