Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Nordjylland A/S
 2562 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2016
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,42549 Jeg har lært det, der var formålet med kurset2%(61)1%(33)1%(20)1%(15)2%(44)5%(128)4%(106)7%(175)13%(335)18%(459)46%(1173) 
 8,32523 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære3%(65)1%(25)1%(20)1%(25)2%(63)5%(116)4%(105)8%(213)13%(322)19%(483)43%(1086) 
 8,12519 Undervisningen var godt planlagt3%(66)1%(28)1%(22)2%(38)3%(66)5%(138)6%(162)8%(190)13%(316)18%(451)41%(1042) 
 8,62555 Læreren var god til at forklare2%(62)1%(21)1%(13)1%(24)1%(31)3%(77)4%(98)6%(166)11%(289)17%(443)52%(1331) 
 8,42527 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde2%(48)1%(31)1%(25)1%(21)2%(51)3%(87)5%(116)7%(166)13%(337)20%(498)45%(1147) 
 6,42538 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?8%(193)1%(21)3%(65)3%(77)3%(83)23%(592)9%(222)8%(197)15%(392)8%(201)20%(495) 
 8,0524 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?4%(21)1%(3)2%(9)1%(6)3%(14)9%(48)5%(25)6%(30)11%(57)10%(54)49%(257) 
 7,72124 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?5%(115)2%(38)1%(25)1%(24)2%(36)13%(283)4%(89)7%(140)10%(222)8%(166)46%(986) 
 6,52107 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?15%(314)2%(40)2%(41)2%(43)2%(51)14%(299)5%(109)7%(156)10%(208)8%(165)32%(681) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.