Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Professionshøjskolen VIA University College
 1950 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,4 1943 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 47%(908)46%(900)5%(92)1%(25)1%(18)3 
 3,1 1938 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 8%(146)26%(511)40%(776)20%(394)6%(111)6 
 4,0 1856 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 23%(435)60%(1106)14%(268)2%(41)0%(6)8 
 4,3 1941 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 32%(622)63%(1230)4%(84)0%(4)0%(1)2 
 4,3 1934 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 39%(759)49%(939)11%(206)1%(28)0%(2)9 
 4,3 1927 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 42%(815)49%(953)6%(109)2%(39)1%(11)3 
 4,2 1912 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 39%(742)44%(835)14%(269)3%(63)0%(3)5 

 4,1 13451 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 33%(4427)48%(6474)13%(1804)4%(594)1%(152)36 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.