Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Fyn
 7716 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,57690Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?56%(4336)39%(3031)3%(242)0%(29)1%(52)2 
 3,27685I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?9%(660)26%(2011)43%(3273)20%(1548)3%(193)0 
 4,27183I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?31%(2236)56%(4006)12%(865)1%(74)0%(2)12 
 4,47698Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?45%(3492)51%(3946)3%(211)0%(17)0%(32)1 
 4,27690I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?37%(2836)50%(3848)12%(935)1%(71)0%(0)16 
 4,47631Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?48%(3675)46%(3522)4%(318)1%(95)0%(21)21 
 4,27556I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?37%(2792)46%(3473)16%(1177)2%(114)0%(0)2 

 4,253133Total gennemsnit / (antal besvarelser)38%(20027)45%(23837)13%(7021)4%(1948)1%(300)54 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.