Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Sydjylland A/S
 5115 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,35093Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?40%(2037)52%(2652)6%(303)1%(57)1%(44)8 
 4,45068I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?65%(3302)20%(1012)11%(538)3%(150)1%(66)36 
 4,34489I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?43%(1936)45%(2019)10%(454)2%(69)0%(11)11 
 4,45077Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?49%(2507)46%(2359)4%(187)0%(18)0%(6)8 
 4,35071I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?41%(2104)46%(2352)11%(539)1%(60)0%(16)15 
 4,25067Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?36%(1826)55%(2796)7%(350)1%(74)0%(21)18 
 4,25017I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?46%(2331)35%(1752)16%(790)3%(132)0%(12)24 

 4,334882Total gennemsnit / (antal besvarelser)46%(16043)43%(14942)9%(3161)2%(560)1%(176)120 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.