Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - AMU Nordjylland
 9689 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,29586Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?30%(2920)58%(5583)9%(827)2%(195)1%(61)38 
 4,39548Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?36%(3409)57%(5477)6%(565)1%(56)0%(41)12 
 4,08529I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?26%(2249)53%(4515)18%(1538)2%(188)0%(39)27 
 4,39614Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?39%(3718)52%(5034)7%(658)1%(119)1%(85)16 
 4,29567I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?38%(3611)47%(4462)13%(1234)2%(217)0%(43)33 
 3,99388I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?27%(2552)43%(4043)24%(2238)5%(469)1%(86)105 
 3,39584I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?16%(1534)28%(2699)32%(3100)16%(1547)7%(704)20 

 4,065816Total gennemsnit / (antal besvarelser)30%(19993)48%(31813)15%(10160)4%(2791)2%(1059)251 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.