Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA A/S
 8102 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2015
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,28028Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?38%(3014)50%(4016)9%(716)2%(166)1%(116)32 
 3,88014I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?33%(2634)33%(2671)23%(1829)7%(596)4%(284)41 
 4,17093I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?34%(2426)49%(3442)15%(1050)2%(140)0%(35)42 
 4,47960Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?45%(3588)48%(3822)6%(449)1%(64)0%(37)25 
 4,28018I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?40%(3220)45%(3605)12%(986)2%(174)0%(33)36 
 4,27992Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?34%(2747)54%(4315)9%(684)2%(178)1%(68)58 
 3,97880I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?29%(2276)40%(3150)24%(1863)6%(476)1%(115)70 

 4,154985Total gennemsnit / (antal besvarelser)36%(19905)46%(25021)14%(7577)3%(1794)1%(688)304 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.