Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 2471 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2014
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,32457Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?41%(1004)50%(1236)7%(168)1%(32)1%(17)1 
 3,12450I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?10%(256)25%(616)39%(949)19%(458)7%(171)0 
 4,02211I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?25%(554)56%(1236)17%(371)2%(41)0%(9)5 
 4,22448Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?30%(746)63%(1548)6%(141)0%(9)0%(4)0 
 4,22451I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?39%(964)48%(1188)9%(230)2%(58)0%(11)6 
 4,22438Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?36%(873)52%(1274)9%(219)2%(57)1%(15)3 
 3,92372I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?24%(578)47%(1119)23%(554)4%(106)1%(15)29 

 4,016827Total gennemsnit / (antal besvarelser)30%(4975)49%(8217)16%(2632)5%(761)1%(242)44 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.