Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 1661 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2014
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,31654Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?44%(733)46%(765)8%(132)1%(12)1%(12)0 
 3,31652I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?14%(226)30%(502)32%(532)19%(311)5%(81)2 
 4,11506I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?30%(455)50%(755)17%(250)3%(39)0%(7)12 
 4,21651Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?33%(539)58%(964)8%(139)0%(6)0%(3)1 
 4,31645I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?43%(712)43%(713)11%(186)2%(33)0%(1)9 
 4,31636Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?38%(626)51%(831)9%(144)2%(34)0%(1)9 
 4,01607I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?33%(526)42%(678)19%(308)5%(86)1%(9)3 

 4,111351Total gennemsnit / (antal besvarelser)34%(3817)46%(5208)15%(1691)5%(521)1%(114)36 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.