Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - landsgennemsnittet
 377513 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2014
 Spørgsmål
 4,3373683Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 
 3,3372683I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 
 4,0341289I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 
 4,3371830Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 
 4,2371579I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 
 4,2370926Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 
 3,9363255I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 

 4,02565245Total gennemsnit / (antal besvarelser) 

Kursisttilfredshed - Tradium
 9259 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2014
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,39208Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?39%(3548)52%(4817)7%(662)1%(116)1%(65)13 
 3,29196I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?12%(1097)27%(2481)36%(3273)18%(1670)7%(675)11 
 4,08308I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?25%(2091)53%(4415)19%(1556)3%(210)0%(36)31 
 4,29166Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?31%(2877)61%(5587)7%(638)0%(43)0%(21)5 
 4,29170I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?38%(3471)48%(4395)12%(1091)2%(188)0%(25)35 
 4,29135Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?34%(3072)55%(5024)9%(808)2%(197)0%(34)29 
 3,98952I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?26%(2335)44%(3960)24%(2118)5%(479)1%(60)79 

 4,063135Total gennemsnit / (antal besvarelser)29%(18491)49%(30679)16%(10146)5%(2903)1%(916)203 
Tilbage

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.