Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 4596 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2014
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,34575Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?38%(1749)53%(2407)7%(331)1%(55)1%(33)5 
 3,14570I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?11%(512)27%(1229)35%(1602)19%(864)8%(363)4 
 4,24558I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?38%(1716)48%(2191)12%(546)2%(93)0%(12)16 
 4,24553Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?31%(1412)62%(2805)7%(305)0%(19)0%(12)1 
 4,24537Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?33%(1492)55%(2518)9%(411)2%(99)0%(17)14 
 3,94440I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?26%(1135)44%(1973)24%(1072)5%(229)1%(31)40 
 4,04119I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?25%(1011)54%(2207)19%(785)2%(99)0%(17)12 

 4,031352Total gennemsnit / (antal besvarelser)29%(9027)49%(15330)16%(5052)5%(1458)2%(485)92 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.