Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 2109 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2013
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,22101Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?35%(735)56%(1184)7%(146)1%(19)1%(17)4 
 3,22091I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?11%(240)27%(559)41%(861)15%(307)6%(124)5 
 3,91960I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?19%(368)56%(1101)23%(446)2%(40)0%(5)8 
 4,32074Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?34%(698)60%(1247)6%(118)0%(9)0%(2)4 
 4,12094I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?31%(640)51%(1064)17%(348)2%(41)0%(1)8 
 4,12086Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?28%(576)61%(1268)10%(211)1%(26)0%(5)3 
 3,82043I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?24%(499)38%(778)30%(611)7%(136)1%(19)8 

 4,014449Total gennemsnit / (antal besvarelser)26%(3756)50%(7201)19%(2741)4%(578)1%(173)40 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.