Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 3178 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2012
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,23171Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?37%(1160)54%(1708)7%(229)2%(63)0%(11)0 
 3,03159I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?7%(233)26%(810)37%(1182)21%(661)9%(273)11 
 3,92897I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?18%(534)57%(1639)21%(617)3%(90)1%(17)13 
 4,33164Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?34%(1078)61%(1941)4%(132)0%(12)0%(1)1 
 4,13154I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?32%(1025)51%(1593)14%(449)3%(80)0%(7)14 
 4,23162Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?32%(1023)57%(1798)7%(216)4%(112)0%(13)3 
 3,83092I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?21%(649)44%(1369)25%(787)9%(263)1%(24)34 

 3,921799Total gennemsnit / (antal besvarelser)26%(5702)50%(10858)17%(3612)6%(1281)2%(346)76 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.