Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 3035 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2011
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,23026Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?33%(1011)56%(1709)8%(250)1%(18)1%(38)0 
 3,03007I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?7%(214)23%(681)43%(1301)19%(568)8%(243)7 
 3,82806I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?16%(446)52%(1452)26%(724)6%(161)1%(23)15 
 4,23005Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?31%(929)60%(1794)9%(261)1%(18)0%(3)1 
 4,13003I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?30%(892)54%(1610)14%(413)3%(81)0%(7)17 
 4,13002Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?29%(868)60%(1803)8%(231)3%(86)0%(14)18 
 3,72928I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?18%(523)44%(1294)29%(853)8%(221)1%(37)20 

 3,920777Total gennemsnit / (antal besvarelser)24%(4883)50%(10343)19%(4033)6%(1153)2%(365)78 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.