Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 1981 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2011
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,21977Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?32%(624)60%(1192)6%(124)1%(26)1%(11)1 
 3,11969I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?9%(168)24%(466)42%(821)19%(369)7%(145)6 
 3,91841I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?17%(310)61%(1115)20%(371)2%(36)0%(9)2 
 4,21973Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?29%(569)65%(1278)6%(115)0%(6)0%(5)4 
 4,11978I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?31%(608)54%(1078)13%(264)1%(22)0%(6)1 
 4,11965Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?26%(504)65%(1278)8%(158)1%(19)0%(6)4 
 3,81933I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?17%(338)47%(912)30%(577)5%(94)1%(12)6 

 3,913636Total gennemsnit / (antal besvarelser)23%(3121)54%(7319)18%(2430)4%(572)1%(194)24 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.