Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - landsgennemsnittet
 139171 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2010
 Spørgsmål
 4,2138213Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 
 3,2137848I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 
 3,9128212I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 
 4,2137728Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 
 4,1137568I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 
 4,2137081Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 
 3,9134244I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 

 4,0950894Total gennemsnit / (antal besvarelser) 

Kursisttilfredshed - Handelsskolen Minerva
 1927 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2010
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,31921Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?38%(731)54%(1037)7%(128)0%(6)1%(19)1 
 3,11924I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?9%(168)28%(532)40%(764)16%(312)8%(148)2 
 3,91810I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?19%(341)55%(988)23%(412)3%(56)1%(13)18 
 4,21924Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?29%(550)63%(1203)9%(166)0%(5)0%(0)3 
 4,11918I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?30%(579)56%(1070)13%(240)2%(29)0%(0)6 
 4,11923Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?29%(563)60%(1154)7%(142)3%(49)1%(15)3 
 3,91847I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?27%(506)43%(790)25%(465)4%(67)1%(19)55 

 4,013267Total gennemsnit / (antal besvarelser)26%(3438)51%(6774)17%(2317)4%(524)2%(214)88 
Tilbage

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.