Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Handelsskolen Minerva
 1927 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2010
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 3,11924I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?9%(168)28%(532)40%(764)16%(312)8%(148)2 
 3,91847I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?27%(506)43%(790)25%(465)4%(67)1%(19)55 
 3,91810I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?19%(341)55%(988)23%(412)3%(56)1%(13)18 
 4,11923Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?29%(563)60%(1154)7%(142)3%(49)1%(15)3 
 4,11918I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?30%(579)56%(1070)13%(240)2%(29)0%(0)6 
 4,31921Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?38%(731)54%(1037)7%(128)0%(6)1%(19)1 
 4,21924Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?29%(550)63%(1203)9%(166)0%(5)0%(0)3 

 4,013267Total gennemsnit / (antal besvarelser)26%(3438)51%(6774)17%(2317)4%(524)2%(214)88 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.