Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Handelsskolen Minerva
 1051 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2010
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,31049Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?37%(386)54%(571)7%(78)0%(5)1%(9)0 
 4,21050Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?28%(293)62%(655)9%(99)0%(3)0%(0)1 
 4,11046I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?29%(304)57%(595)13%(131)2%(16)0%(0)3 
 4,11049Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?29%(299)60%(629)8%(86)3%(27)1%(8)2 
 3,91000I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?26%(256)42%(419)27%(271)4%(44)1%(10)31 
 3,8985I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?18%(181)52%(516)25%(247)3%(34)1%(7)11 
 3,11050I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?8%(82)26%(272)41%(427)17%(181)8%(88)1 

 3,97229Total gennemsnit / (antal besvarelser)25%(1801)51%(3657)19%(1339)4%(310)2%(122)49 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.