Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Handelsskolen Minerva
 1596 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2010
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,21591Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?37%(581)53%(845)9%(136)1%(15)1%(14)4 
 3,11592I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?8%(135)28%(442)37%(582)20%(319)7%(114)4 
 3,91519I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?21%(313)52%(783)23%(351)4%(61)1%(11)23 
 4,21592Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?33%(529)60%(948)6%(92)1%(23)0%(0)2 
 4,11586I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?30%(475)50%(789)17%(277)2%(39)0%(6)8 
 4,11589Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?30%(471)55%(878)11%(178)3%(48)1%(14)0 
 3,91522I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?27%(413)42%(645)24%(368)5%(82)1%(14)20 

 3,910991Total gennemsnit / (antal besvarelser)27%(2917)48%(5330)18%(1984)5%(587)2%(173)61 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.