Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers tekniske skole
 3409 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2010, 2. Kvartal 2010, 3. Kvartal 2010
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,13392Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?29%(971)59%(2013)9%(318)2%(71)1%(19)5 
 3,23387I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?11%(369)27%(918)36%(1229)20%(667)6%(204)7 
 3,93206I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?19%(619)58%(1857)20%(638)3%(84)0%(8)9 
 4,23375Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?30%(1027)63%(2126)6%(210)0%(8)0%(4)3 
 4,13395I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?30%(1002)51%(1718)16%(546)3%(113)0%(16)3 
 4,13368Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?25%(836)61%(2049)11%(358)3%(109)0%(16)7 
 3,83328I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?22%(742)44%(1462)27%(887)6%(202)1%(35)14 

 3,923451Total gennemsnit / (antal besvarelser)24%(5566)52%(12143)18%(4186)5%(1254)1%(302)48 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.