Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Handelsskolen Minerva
 8550 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2009
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,38525Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?37%(3184)54%(4564)7%(633)1%(87)1%(57)9 
 3,18495I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?10%(874)28%(2339)35%(2956)19%(1617)8%(709)28 
 3,98044I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?21%(1698)56%(4466)20%(1638)3%(212)0%(30)33 
 4,28502Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?28%(2383)63%(5393)8%(653)1%(62)0%(11)30 
 4,18493I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?32%(2737)51%(4366)14%(1190)2%(185)0%(15)23 
 4,28460Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?32%(2705)58%(4889)8%(710)2%(133)0%(23)11 
 4,08326I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?33%(2713)43%(3553)20%(1690)4%(337)0%(33)30 

 4,058845Total gennemsnit / (antal besvarelser)28%(16294)50%(29570)16%(9470)4%(2633)1%(878)164 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.