Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursistspørgeskemaet - Herningsholm Erhvervsskole, Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

42Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2018

Fælles spørgsmål
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
1
Jeg har lært det, der var formålet med kurset
(0) 0% (0) (1) 0% (0) [2] 0% (0) (3) 0% (0) (4) 2% (1) [5] 5% (2) (6) 5% (2) (7) 5% (2) [8] 24% (10) (9) 19% (8) (10) 40% (17)
2
Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære
(0) 0% (0) (1) 0% (0) [2] 0% (0) (3) 0% (0) (4) 2% (1) [5] 5% (2) (6) 2% (1) (7) 10% (4) [8] 25% (10) (9) 25% (10) (10) 30% (12)
3
Undervisningen var godt planlagt
(0) 0% (0) (1) 0% (0) [2] 0% (0) (3) 0% (0) (4) 3% (1) [5] 0% (0) (6) 3% (1) (7) 5% (2) [8] 33% (13) (9) 18% (7) (10) 38% (15)

Hvis du har haft flere lærere, skal du svare for den lærer, du har haft sidst:
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
4
Læreren var god til at forklare
(0) 0% (0) (1) 0% (0) [2] 0% (0) (3) 0% (0) (4) 0% (0) [5] 2% (1) (6) 2% (1) (7) 5% (2) [8] 14% (6) (9) 36% (15) (10) 40% (17)
5
Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde
(0) 0% (0) (1) 0% (0) [2] 0% (0) (3) 0% (0) (4) 0% (0) [5] 0% (0) (6) 5% (2) (7) 7% (3) [8] 15% (6) (9) 34% (14) (10) 39% (16)
6 Hvis du har haft flere lærere på dit kursusforløb, kan du kommentere på de forskellige læreres undervisning her:
 
For kort
Passende
For langt
7
Længden af dette kursus var
[0] 0% (0) [1] 69% (29) [2] 31% (13)
For lavt
Passende
For højt
8
Det faglige niveau for dette kursus var
[0] 0% (0) [1] 100% (42) [2] 0% (0)
Nej
Delvist
I høj grad
9
Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?
(0) 2% (1) [1] 0% (0) (2) 10% (4) [3] 2% (1) (4) 7% (3) (5) 29% (12) (6) 10% (4) (7) 17% (7) (8) 5% (2) (9) 10% (4) [10] 10% (4)
10 Er du i arbejde?
  (1) 88% (37) Ja
  (2) 12% (5) Nej
Hvis NEJ, så svar på 10a. og spring over spørgsmål 11 og 12.

Hvis du er ledig:
Nej
Delvist
I høj grad
10a
Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?
(0) 20% (1) [1] 0% (0) (2) 0% (0) [3] 0% (0) (4) 0% (0) (5) 40% (2) (6) 0% (0) (7) 0% (0) (8) 40% (2) (9) 0% (0) [10] 0% (0)
Hvis du er i arbejde:
Nej
Delvist
I høj grad
11
Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?
(0) 3% (1) [1] 0% (0) (2) 0% (0) [3] 0% (0) (4) 0% (0) (5) 22% (8) (6) 14% (5) (7) 8% (3) (8) 14% (5) (9) 8% (3) [10] 31% (11)
12
Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?
(0) 6% (2) [1] 0% (0) (2) 0% (0) [3] 6% (2) (4) 0% (0) (5) 8% (3) (6) 11% (4) (7) 8% (3) (8) 22% (8) (9) 6% (2) [10] 33% (12)
Baggrundsoplysninger
13 Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 40% (19) Jeg selv
  (2) 45% (21) Min chef eller kommende chef
  (3) 6% (3) Min kollega eller tillidsrepræsentant
  (4) 2% (1) Jobcentret/kommunen
  (5) 6% (3) Andre - Skriv hvem:  
14 Hvad er din uddannelse?
  (1) 17% (7) Grundskole: Folkeskole mm. (op til 10 års skolegang)
  (2) 10% (4) Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF)
  (3) 2% (1) EUX
  (4) 60% (25) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært
  (5) 7% (3) Videregående uddannelse
  (6) 5% (2) Andet - Skriv hvad: