Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursistspørgeskemaet - Dansk Brand og sikringsteknisk Institut (NUSA), Brand, enkle installationer

48Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2017

Fælles spørgsmål
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
1
Jeg har lært det, der var formålet med kurset
(0) 0% (0) (1) 0% (0) [2] 4% (2) (3) 0% (0) (4) 0% (0) [5] 2% (1) (6) 8% (4) (7) 15% (7) [8] 10% (5) (9) 25% (12) (10) 35% (17)
2
Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære
(0) 0% (0) (1) 0% (0) [2] 2% (1) (3) 2% (1) (4) 0% (0) [5] 6% (3) (6) 2% (1) (7) 10% (5) [8] 19% (9) (9) 17% (8) (10) 42% (20)
3
Undervisningen var godt planlagt
(0) 0% (0) (1) 2% (1) [2] 4% (2) (3) 0% (0) (4) 0% (0) [5] 6% (3) (6) 4% (2) (7) 12% (6) [8] 10% (5) (9) 23% (11) (10) 38% (18)

Hvis du har haft flere lærere, skal du svare for den lærer, du har haft sidst:
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
4
Læreren var god til at forklare
(0) 0% (0) (1) 2% (1) [2] 2% (1) (3) 0% (0) (4) 2% (1) [5] 4% (2) (6) 4% (2) (7) 0% (0) [8] 21% (10) (9) 23% (11) (10) 40% (19)
5
Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde
(0) 0% (0) (1) 2% (1) [2] 2% (1) (3) 0% (0) (4) 2% (1) [5] 2% (1) (6) 4% (2) (7) 9% (4) [8] 17% (8) (9) 21% (10) (10) 40% (19)
6 Hvis du har haft flere lærere på dit kursusforløb, kan du kommentere på de forskellige læreres undervisning her:
 
For kort
Passende
For langt
7
Længden af dette kursus var
[0] 4% (2) [1] 68% (32) [2] 28% (13)
For lavt
Passende
For højt
8
Det faglige niveau for dette kursus var
[0] 4% (2) [1] 93% (43) [2] 2% (1)
Nej
Delvist
I høj grad
9
Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?
(0) 2% (1) [1] 0% (0) (2) 0% (0) [3] 4% (2) (4) 0% (0) (5) 10% (5) (6) 6% (3) (7) 15% (7) (8) 25% (12) (9) 17% (8) [10] 21% (10)
10 Er du i arbejde?
  (1) 98% (47) Ja
  (2) 2% (1) Nej
Hvis NEJ, så svar på 10a. og spring over spørgsmål 11 og 12.

Hvis du er ledig:
Nej
Delvist
I høj grad
10a
Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?
(0) 0% (0) [1] 0% (0) (2) 0% (0) [3] 0% (0) (4) 0% (0) (5) 0% (0) (6) 0% (0) (7) 0% (0) (8) 100% (1) (9) 0% (0) [10] 0% (0)
Hvis du er i arbejde:
Nej
Delvist
I høj grad
11
Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?
(0) 0% (0) [1] 0% (0) (2) 0% (0) [3] 2% (1) (4) 0% (0) (5) 6% (3) (6) 4% (2) (7) 6% (3) (8) 17% (8) (9) 17% (8) [10] 47% (22)
12
Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?
(0) 0% (0) [1] 0% (0) (2) 0% (0) [3] 0% (0) (4) 0% (0) (5) 4% (2) (6) 2% (1) (7) 13% (6) (8) 26% (12) (9) 17% (8) [10] 38% (18)
Baggrundsoplysninger
13 Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 52% (34) Jeg selv
  (2) 41% (27) Min chef eller kommende chef
  (3) 5% (3) Min kollega eller tillidsrepræsentant
  (4) 2% (1) Jobcentret/kommunen
  (5) 2% (1) Andre - Skriv hvem:  
14 Hvad er din uddannelse?
  (1) 2% (1) Grundskole: Folkeskole mm. (op til 10 års skolegang)
  (2) 4% (2) Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF)
  (3) 4% (2) EUX
  (4) 79% (38) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært
  (5) 6% (3) Videregående uddannelse
  (6) 4% (2) Andet - Skriv hvad: