Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursistspørgeskemaet - Randers Social- og Sundhedsskole, Tidlig opsporing af sygdomstegn

80Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2017

Fælles spørgsmål
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
1
Jeg har lært det, der var formålet med kurset
(0) 2% (2) (1) 0% (0) [2] 0% (0) (3) 0% (0) (4) 1% (1) [5] 1% (1) (6) 2% (2) (7) 2% (2) [8] 12% (10) (9) 31% (25) (10) 46% (37)
2
Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære
(0) 1% (1) (1) 1% (1) [2] 0% (0) (3) 5% (4) (4) 1% (1) [5] 4% (3) (6) 0% (0) (7) 6% (5) [8] 10% (8) (9) 36% (28) (10) 35% (27)
3
Undervisningen var godt planlagt
(0) 1% (1) (1) 1% (1) [2] 1% (1) (3) 3% (2) (4) 0% (0) [5] 4% (3) (6) 4% (3) (7) 6% (5) [8] 19% (15) (9) 38% (30) (10) 22% (17)

Hvis du har haft flere lærere, skal du svare for den lærer, du har haft sidst:
Meget uenig
Hverken enig eller uenig
Meget enig
4
Læreren var god til at forklare
(0) 2% (2) (1) 0% (0) [2] 0% (0) (3) 0% (0) (4) 2% (2) [5] 0% (0) (6) 1% (1) (7) 6% (5) [8] 18% (14) (9) 30% (24) (10) 40% (32)
5
Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde
(0) 3% (2) (1) 0% (0) [2] 0% (0) (3) 0% (0) (4) 4% (3) [5] 1% (1) (6) 3% (2) (7) 5% (4) [8] 16% (13) (9) 28% (22) (10) 41% (32)
6 Hvis du har haft flere lærere på dit kursusforløb, kan du kommentere på de forskellige læreres undervisning her:
 
For kort
Passende
For langt
7
Længden af dette kursus var
[0] 36% (29) [1] 51% (41) [2] 12% (10)
For lavt
Passende
For højt
8
Det faglige niveau for dette kursus var
[0] 38% (30) [1] 62% (50) [2] 0% (0)
Nej
Delvist
I høj grad
9
Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?
(0) 4% (3) [1] 0% (0) (2) 0% (0) [3] 0% (0) (4) 2% (2) (5) 8% (6) (6) 5% (4) (7) 12% (10) (8) 21% (17) (9) 16% (13) [10] 31% (25)
10 Er du i arbejde?
  (1) 100% (80) Ja
  (2) 0% (0) Nej
Hvis NEJ, så svar på 10a. og spring over spørgsmål 11 og 12.

Hvis du er ledig:
Nej
Delvist
I høj grad
10a
Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job?
(0) - [1] - (2) - [3] - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - [10] -
Hvis du er i arbejde:
Nej
Delvist
I høj grad
11
Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job?
(0) 0% (0) [1] 0% (0) (2) 0% (0) [3] 0% (0) (4) 0% (0) (5) 3% (2) (6) 3% (2) (7) 5% (4) (8) 13% (10) (9) 19% (15) [10] 58% (46)
12
Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det?
(0) 1% (1) [1] 0% (0) (2) 1% (1) [3] 1% (1) (4) 5% (4) (5) 15% (12) (6) 6% (5) (7) 5% (4) (8) 11% (9) (9) 33% (26) [10] 20% (16)
Baggrundsoplysninger
13 Hvem fik ideen til, at du skulle tage dette kursus?
  (Sæt gerne flere krydser)
  (1) 1% (1) Jeg selv
  (2) 74% (58) Min chef eller kommende chef
  (3) 0% (0) Min kollega eller tillidsrepræsentant
  (4) 19% (15) Jobcentret/kommunen
  (5) 5% (4) Andre - Skriv hvem:  
14 Hvad er din uddannelse?
  (1) 1% (1) Grundskole: Folkeskole mm. (op til 10 års skolegang)
  (2) 1% (1) Gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX, HF)
  (3) 0% (0) EUX
  (4) 71% (56) Erhvervsfaglig uddannelse/faglært
  (5) 13% (10) Videregående uddannelse
  (6) 14% (11) Andet - Skriv hvad: