Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole, Tidlig opsporing af sygdomstegn
 93 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2018
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,9 92 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 3%(3)1%(1)2%(2)0%(0)2%(2)7%(6)5%(5)8%(7)23%(21)11%(10)38%(35) 
 7,5 93 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 3%(3)2%(2)2%(2)1%(1)5%(5)9%(8)3%(3)12%(11)18%(17)10%(9)34%(32) 
 7,5 92 Undervisningen var godt planlagt 4%(4)0%(0)2%(2)4%(4)5%(5)7%(6)4%(4)8%(7)16%(15)16%(15)33%(30) 
 8,4 93 Læreren var god til at forklare 3%(3)1%(1)0%(0)0%(0)0%(0)4%(4)3%(3)10%(9)14%(13)24%(22)41%(38) 
 8,4 92 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 2%(2)2%(2)0%(0)0%(0)0%(0)5%(5)2%(2)11%(10)15%(14)24%(22)38%(35) 
 6,7 93 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 4%(4)3%(3)1%(1)0%(0)6%(6)16%(15)8%(7)18%(17)18%(17)12%(11)13%(12) 
 8,5 92 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 0%(0)1%(1)2%(2)0%(0)2%(2)7%(6)3%(3)8%(7)14%(13)17%(16)46%(42) 
 7,1 91 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 2%(2)3%(3)2%(2)2%(2)4%(4)14%(13)7%(6)10%(9)20%(18)11%(10)24%(22) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.