Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole, Personer med demens, sygdomskendskab
 141 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2018
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,6 141 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(0)1%(1)1%(1)0%(0)2%(3)1%(2)4%(5)7%(10)27%(38)22%(31)35%(50) 
 8,4 140 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(0)0%(0)1%(1)0%(0)1%(2)4%(5)6%(9)11%(16)24%(34)21%(29)31%(44) 
 7,4 141 Undervisningen var godt planlagt 1%(1)1%(2)2%(3)1%(1)4%(5)9%(13)9%(13)17%(24)18%(26)22%(31)16%(22) 
 8,6 140 Læreren var god til at forklare 0%(0)1%(1)1%(1)1%(2)1%(1)5%(7)3%(4)5%(7)19%(27)27%(38)37%(52) 
 8,4 140 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(0)1%(1)1%(2)0%(0)0%(0)6%(8)8%(11)8%(11)18%(25)21%(30)37%(52) 
 6,6 141 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 4%(6)1%(2)4%(6)2%(3)5%(7)15%(21)10%(14)15%(21)20%(28)9%(13)14%(20) 
 0,0 1 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 100%(1)00%(0)00%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0 
 7,7 136 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 2%(3)1%(1)2%(3)0%(0)1%(2)16%(22)6%(8)8%(11)15%(21)12%(16)36%(49) 
 6,0 135 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 12%(16)3%(4)7%(9)1%(2)3%(4)12%(16)4%(5)15%(20)21%(28)11%(15)12%(16) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.