Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring
 248 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2018, 4. Kvartal 2018
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,4 246 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(6)2%(5)1%(3)0%(0)2%(6)4%(9)3%(7)5%(13)16%(39)20%(50)44%(108) 
 8,4 238 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(5)1%(3)2%(5)0%(0)3%(6)5%(12)2%(5)4%(10)18%(43)17%(41)45%(108) 
 8,3 238 Undervisningen var godt planlagt 1%(3)3%(8)1%(2)2%(5)2%(4)2%(5)4%(9)7%(17)14%(33)20%(48)44%(104) 
 8,7 246 Læreren var god til at forklare 2%(6)2%(6)1%(2)1%(3)0%(0)1%(2)1%(2)6%(14)13%(31)21%(52)52%(128) 
 8,5 243 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 2%(6)2%(6)1%(3)1%(2)0%(1)2%(5)2%(5)8%(19)12%(29)21%(51)48%(116) 
 5,9 244 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 10%(25)3%(7)2%(6)3%(7)2%(6)21%(52)7%(18)15%(36)18%(44)8%(19)10%(24) 
 8,1 12 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)8%(1)17%(2)8%(1)0%(0)8%(1)8%(1)50%(6) 
 8,0 227 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 3%(7)1%(2)0%(1)1%(2)2%(4)11%(26)4%(10)7%(17)14%(31)12%(28)44%(99) 
 6,3 223 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 13%(28)2%(4)4%(8)0%(1)2%(5)18%(41)5%(11)8%(18)15%(34)14%(31)19%(42) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.