Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Herningsholm Erhvervsskole, Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
 42 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2018
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,042 Læreren var god til at forklare0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)2%(1)5%(2)14%(6)36%(15)40%(17) 
 9,041 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)5%(2)7%(3)15%(6)34%(14)39%(16) 
 8,739 Undervisningen var godt planlagt0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)3%(1)0%(0)3%(1)5%(2)33%(13)18%(7)38%(15) 
 8,642 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)5%(2)5%(2)5%(2)24%(10)19%(8)40%(17) 
 8,440 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)5%(2)2%(1)10%(4)25%(10)25%(10)30%(12) 
 7,436 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)3%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)22%(8)14%(5)8%(3)14%(5)8%(3)31%(11) 
 7,436 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)6%(2)0%(0)0%(0)6%(2)0%(0)8%(3)11%(4)8%(3)22%(8)6%(2)33%(12) 
 5,942 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?2%(1)0%(0)10%(4)2%(1)7%(3)29%(12)10%(4)17%(7)5%(2)10%(4)10%(4) 
 5,25 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)20%(1)00%(0)00%(0)40%(2)0%(0)0%(0)40%(2)0%(0)0 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.