Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Dansk Brand og sikringsteknisk Institut (NUSA), Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
 254 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2017
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,2 252 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(0)0%(0)1%(2)0%(0)0%(1)1%(2)1%(3)5%(12)16%(40)20%(50)56%(142) 
 9,2 250 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(0)0%(0)1%(2)0%(0)1%(2)0%(0)3%(7)4%(9)15%(37)21%(52)56%(141) 
 9,3 250 Undervisningen var godt planlagt 0%(1)0%(0)1%(2)0%(1)0%(0)0%(1)1%(2)3%(7)12%(31)19%(47)63%(158) 
 9,4 252 Læreren var god til at forklare 0%(1)0%(0)0%(1)0%(0)0%(1)1%(3)1%(3)2%(6)8%(19)19%(48)67%(170) 
 9,3 247 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(1)0%(0)0%(1)0%(0)0%(1)1%(2)1%(2)3%(8)11%(28)20%(50)62%(154) 
 6,8 252 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 4%(11)1%(2)2%(4)1%(2)1%(2)21%(54)13%(34)13%(32)19%(48)8%(20)17%(43) 
 8,5 249 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 0%(1)1%(2)1%(2)1%(3)0%(1)11%(28)4%(9)6%(15)12%(31)12%(30)51%(127) 
 7,6 245 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 5%(12)1%(3)1%(2)0%(0)3%(7)17%(41)4%(11)7%(16)13%(33)11%(27)38%(93) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.