Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Dansk Brand og sikringsteknisk Institut (NUSA), Brand, installation af ABA og rumslukning
 29 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2017
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 5,8 29 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(0)3%(1)10%(3)24%(7)0%(0)3%(1)10%(3)7%(2)21%(6)14%(4)7%(2) 
 6,0 29 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(0)7%(2)10%(3)14%(4)3%(1)10%(3)0%(0)10%(3)21%(6)17%(5)7%(2) 
 6,0 28 Undervisningen var godt planlagt 0%(0)11%(3)4%(1)11%(3)4%(1)11%(3)11%(3)11%(3)18%(5)14%(4)7%(2) 
 6,4 28 Læreren var god til at forklare 0%(0)4%(1)18%(5)4%(1)7%(2)7%(2)7%(2)11%(3)0%(0)21%(6)21%(6) 
 6,5 26 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(0)8%(2)15%(4)0%(0)8%(2)0%(0)12%(3)12%(3)4%(1)23%(6)19%(5) 
 6,2 29 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 7%(2)7%(2)7%(2)3%(1)3%(1)7%(2)7%(2)14%(4)17%(5)7%(2)21%(6) 
 6,8 28 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 7%(2)0%(0)7%(2)0%(0)0%(0)14%(4)7%(2)21%(6)4%(1)21%(6)18%(5) 
 6,5 27 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 4%(1)7%(2)0%(0)0%(0)4%(1)15%(4)11%(3)19%(5)19%(5)11%(3)11%(3) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.