Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Dansk Brand og sikringsteknisk Institut (NUSA), Brand, tætning af installationsgennemføringer
 60 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2017
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,460 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(0)0%(0)3%(2)0%(0)2%(1)3%(2)7%(4)12%(7)10%(6)25%(15)38%(23) 
 8,660 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(0)0%(0)2%(1)2%(1)0%(0)7%(4)2%(1)8%(5)15%(9)20%(12)45%(27) 
 8,460 Undervisningen var godt planlagt0%(0)2%(1)3%(2)0%(0)0%(0)5%(3)3%(2)13%(8)10%(6)22%(13)42%(25) 
 8,659 Læreren var god til at forklare0%(0)2%(1)2%(1)0%(0)2%(1)5%(3)3%(2)0%(0)19%(11)22%(13)46%(27) 
 8,659 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(0)2%(1)2%(1)0%(0)3%(2)2%(1)3%(2)7%(4)15%(9)20%(12)46%(27) 
 7,860 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?2%(1)0%(0)0%(0)5%(3)0%(0)10%(6)5%(3)12%(7)25%(15)15%(9)27%(16) 
 8,01 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)0%(0)00%(0)00%(0)0%(0)0%(0)0%(0)100%(1)0%(0)0 
 8,959 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)0%(0)5%(3)3%(2)5%(3)15%(9)17%(10)53%(31) 
 8,459 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)2%(1)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)5%(3)2%(1)12%(7)22%(13)17%(10)39%(23) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.