Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Dansk Brand og sikringsteknisk Institut (NUSA), Brand, enkle installationer
 48 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2017
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,3 48 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(0)0%(0)4%(2)0%(0)0%(0)2%(1)8%(4)15%(7)10%(5)25%(12)35%(17) 
 8,4 48 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(0)0%(0)2%(1)2%(1)0%(0)6%(3)2%(1)10%(5)19%(9)17%(8)42%(20) 
 8,2 48 Undervisningen var godt planlagt 0%(0)2%(1)4%(2)0%(0)0%(0)6%(3)4%(2)12%(6)10%(5)23%(11)38%(18) 
 8,5 47 Læreren var god til at forklare 0%(0)2%(1)2%(1)0%(0)2%(1)4%(2)4%(2)0%(0)21%(10)23%(11)40%(19) 
 8,4 47 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(0)2%(1)2%(1)0%(0)2%(1)2%(1)4%(2)9%(4)17%(8)21%(10)40%(19) 
 7,6 48 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 2%(1)0%(0)0%(0)4%(2)0%(0)10%(5)6%(3)15%(7)25%(12)17%(8)21%(10) 
 8,0 1 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? 0%(0)00%(0)00%(0)0%(0)0%(0)0%(0)100%(1)0%(0)0 
 8,7 47 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? 0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)0%(0)6%(3)4%(2)6%(3)17%(8)17%(8)47%(22) 
 8,6 47 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)4%(2)2%(1)13%(6)26%(12)17%(8)38%(18) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.