Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole, Tidlig opsporing af sygdomstegn
 80 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2017
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,9 80 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 4%(3)0%(0)0%(0)0%(0)2%(2)8%(6)5%(4)12%(10)21%(17)16%(13)31%(25) 
 8,9 80 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(2)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)1%(1)2%(2)2%(2)12%(10)31%(25)46%(37) 
 8,7 80 Læreren var god til at forklare 2%(2)0%(0)0%(0)0%(0)2%(2)0%(0)1%(1)6%(5)18%(14)30%(24)40%(32) 
 8,6 79 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 3%(2)0%(0)0%(0)0%(0)4%(3)1%(1)3%(2)5%(4)16%(13)28%(22)41%(32) 
 8,4 78 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 1%(1)1%(1)0%(0)5%(4)1%(1)4%(3)0%(0)6%(5)10%(8)36%(28)35%(27) 
 8,2 78 Undervisningen var godt planlagt 1%(1)1%(1)1%(1)3%(2)0%(0)4%(3)4%(3)6%(5)19%(15)38%(30)22%(17) 
 7,7 79 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 1%(1)0%(0)1%(1)1%(1)5%(4)15%(12)6%(5)5%(4)11%(9)33%(26)20%(16) 
 9,2 79 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)3%(2)3%(2)5%(4)13%(10)19%(15)58%(46) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.