Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole, Tidlig opsporing af sygdomstegn
 196 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2017
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,7 196 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(4)2%(3)2%(3)3%(5)3%(6)9%(17)2%(4)11%(22)20%(40)18%(36)29%(56) 
 6,9 196 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 4%(7)2%(4)4%(7)5%(10)3%(5)9%(18)9%(17)14%(27)17%(34)15%(29)19%(38) 
 6,8 195 Undervisningen var godt planlagt 2%(4)2%(3)3%(6)4%(8)9%(18)8%(16)9%(18)18%(35)18%(36)12%(24)14%(27) 
 7,9 196 Læreren var god til at forklare 3%(5)1%(2)3%(6)1%(1)4%(7)4%(7)6%(12)9%(18)19%(37)20%(40)31%(61) 
 7,5 194 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 3%(5)2%(3)6%(11)1%(2)5%(9)4%(8)9%(17)6%(12)18%(35)24%(47)23%(45) 
 7,5 195 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 4%(7)0%(0)3%(6)3%(5)2%(4)11%(21)6%(12)8%(15)19%(37)17%(34)28%(54) 
 0,0 1 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 100%(1)00%(0)00%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0 
 8,3 190 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 1%(1)1%(1)2%(3)0%(0)1%(2)13%(24)5%(9)8%(15)9%(18)16%(31)45%(86) 
 6,6 190 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 5%(10)2%(4)3%(5)3%(6)6%(12)14%(27)8%(16)10%(19)19%(37)12%(23)16%(31) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.