Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole, Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
 40 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2017
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,1 40 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(1)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)8%(3)0%(0)20%(8)15%(6)25%(10)28%(11) 
 7,8 40 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(1)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)10%(4)5%(2)15%(6)22%(9)22%(9)20%(8) 
 7,8 39 Undervisningen var godt planlagt 3%(1)0%(0)3%(1)0%(0)5%(2)8%(3)0%(0)13%(5)23%(9)23%(9)23%(9) 
 8,1 40 Læreren var god til at forklare 2%(1)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)5%(2)8%(3)8%(3)22%(9)25%(10)28%(11) 
 8,1 40 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(0)2%(1)0%(0)0%(0)2%(1)5%(2)10%(4)8%(3)20%(8)22%(9)30%(12) 
 7,8 39 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)13%(5)10%(4)10%(4)33%(13)18%(7)15%(6) 
 9,2 39 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)5%(2)0%(0)0%(0)10%(4)31%(12)54%(21) 
 7,5 39 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 3%(1)0%(0)0%(0)0%(0)8%(3)15%(6)0%(0)13%(5)21%(8)18%(7)23%(9) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.