Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole, Tidlig opsporing af sygdomstegn
 87 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,9 87 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 2%(2)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)3%(3)6%(5)3%(3)10%(9)20%(17)55%(48) 
 8,9 87 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(2)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(2)3%(3)6%(5)9%(8)24%(21)53%(46) 
 8,3 85 Undervisningen var godt planlagt 1%(1)2%(2)0%(0)0%(0)4%(3)2%(2)5%(4)7%(6)18%(15)28%(24)33%(28) 
 9,3 86 Læreren var god til at forklare 1%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)0%(0)1%(1)13%(11)23%(20)60%(52) 
 9,2 86 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 1%(1)1%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)1%(1)2%(2)12%(10)28%(24)55%(47) 
 8,0 85 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 1%(1)1%(1)1%(1)0%(0)0%(0)6%(5)4%(3)19%(16)24%(20)21%(18)24%(20) 
 9,5 82 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(2)1%(1)4%(3)5%(4)15%(12)73%(60) 
 8,4 80 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 4%(3)0%(0)1%(1)0%(0)1%(1)6%(5)5%(4)4%(3)6%(5)25%(20)48%(38) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.