Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole, Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
 41 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 9,3 41 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)5%(2)2%(1)12%(5)22%(9)59%(24) 
 9,3 40 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)5%(2)0%(0)10%(4)32%(13)52%(21) 
 9,4 40 Undervisningen var godt planlagt 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)5%(2)2%(1)5%(2)20%(8)68%(27) 
 9,5 41 Læreren var god til at forklare 0%(0)0%(0)00%(0)0%(0)02%(1)7%(3)020%(8)71%(29) 
 9,2 41 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 0%(0)2%(1)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)0%(0)7%(3)2%(1)22%(9)63%(26) 
 8,7 40 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 0%(0)0%(0)2%(1)0%(0)0%(0)8%(3)5%(2)5%(2)10%(4)18%(7)52%(21) 
 0,0 1 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 100%(1)00%(0)00%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0 
 9,6 41 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)0%(0)0%(0)5%(2)15%(6)78%(32) 
 9,3 41 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 0%(0)2%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(1)2%(1)12%(5)10%(4)71%(29) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.