Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole, Medvirken til rehabilitering
 86 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,8 86 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 5%(4)2%(2)0%(0)2%(2)1%(1)5%(4)3%(3)13%(11)15%(13)24%(21)29%(25) 
 7,8 86 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(2)2%(2)1%(1)0%(0)2%(2)7%(6)9%(8)13%(11)15%(13)15%(13)33%(28) 
 7,5 86 Undervisningen var godt planlagt 5%(4)1%(1)0%(0)1%(1)5%(4)7%(6)13%(11)9%(8)19%(16)9%(8)31%(27) 
 8,4 86 Læreren var god til at forklare 3%(3)1%(1)1%(1)0%(0)1%(1)1%(1)2%(2)10%(9)14%(12)26%(22)40%(34) 
 8,2 86 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 3%(3)2%(2)0%(0)0%(0)2%(2)5%(4)3%(3)9%(8)8%(7)27%(23)40%(34) 
 7,2 84 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 2%(2)4%(3)2%(2)2%(2)4%(3)14%(12)5%(4)8%(7)21%(18)13%(11)24%(20) 
 8,5 14 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)7%(1)7%(1)21%(3)0%(0)21%(3)43%(6) 
 8,3 74 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)3%(2)11%(8)3%(2)11%(8)16%(12)20%(15)36%(27) 
 6,8 73 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 1%(1)1%(1)4%(3)0%(0)3%(2)21%(15)10%(7)14%(10)23%(17)11%(8)12%(9) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.