Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers Social- og Sundhedsskole, Rehabilitering som arbejdsform
 73 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 7,9 73 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 3%(2)1%(1)0%(0)3%(2)1%(1)4%(3)4%(3)15%(11)15%(11)29%(21)25%(18) 
 7,8 73 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 3%(2)0%(0)1%(1)0%(0)3%(2)7%(5)10%(7)15%(11)14%(10)18%(13)30%(22) 
 7,5 73 Undervisningen var godt planlagt 3%(2)1%(1)0%(0)1%(1)5%(4)7%(5)14%(10)11%(8)18%(13)11%(8)29%(21) 
 8,4 73 Læreren var god til at forklare 1%(1)1%(1)1%(1)0%(0)1%(1)1%(1)3%(2)12%(9)15%(11)27%(20)36%(26) 
 8,2 73 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 1%(1)3%(2)0%(0)0%(0)3%(2)5%(4)4%(3)11%(8)8%(6)30%(22)34%(25) 
 6,8 71 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 3%(2)4%(3)3%(2)3%(2)4%(3)15%(11)6%(4)8%(6)25%(18)14%(10)14%(10) 
 7,0 2 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 0%(0)00%(0)00%(0)0%(0)0%(0)100%(2)0%(0)0%(0)0 
 8,4 72 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)3%(2)10%(7)3%(2)11%(8)17%(12)21%(15)36%(26) 
 6,8 71 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 1%(1)1%(1)4%(3)0%(0)3%(2)20%(14)10%(7)14%(10)24%(17)11%(8)11%(8) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.