Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - DEKRA Midtjylland ApS, Kundeservice
 32 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2016
 Gns  N  SpørgsmålMeget uenig/NejMeget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,832 Jeg har lært det, der var formålet med kurset0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)6%(2)3%(1)6%(2)22%(7)19%(6)44%(14) 
 8,732 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)9%(3)0%(0)3%(1)22%(7)28%(9)38%(12) 
 9,232 Undervisningen var godt planlagt0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)3%(1)6%(2)9%(3)25%(8)56%(18) 
 9,732 Læreren var god til at forklare0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)3%(1)28%(9)69%(22) 
 9,532 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)6%(2)34%(11)59%(19) 
 7,832 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere?3%(1)0%(0)0%(0)3%(1)0%(0)6%(2)9%(3)9%(3)25%(8)19%(6)25%(8) 
 8,431 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede)3%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)6%(2)3%(1)16%(5)13%(4)13%(4)45%(14) 
 6,831 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede)16%(5)0%(0)3%(1)0%(0)0%(0)10%(3)6%(2)6%(2)10%(3)16%(5)32%(10) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.