Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Rengøring med mikrofibre
 47 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,747Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?66%(31)34%(16)0%(0)0%(0)0%(0)0 
 3,146I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?7%(3)26%(12)46%(21)13%(6)9%(4)0 
 4,244I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?25%(11)75%(33)0%(0)0%(0)0%(0)0 
 4,346Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?33%(15)65%(30)2%(1)0%(0)0%(0)0 
 4,447I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?40%(19)57%(27)2%(1)0%(0)0%(0)0 
 4,647Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?60%(28)40%(19)0%(0)0%(0)0%(0)0 
 4,447I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?60%(28)28%(13)9%(4)4%(2)0%(0)0 

 4,2324Total gennemsnit / (antal besvarelser)42%(135)46%(150)8%(27)2%(8)1%(4)0 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.