Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Omstillingseffektivisering for operatører
 44 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,0 44 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 14%(6)77%(34)9%(4)0%(0)0%(0)0 
 2,8 44 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 7%(3)11%(5)45%(20)23%(10)14%(6)0 
 3,7 39 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 10%(4)54%(21)36%(14)0%(0)0%(0)0 
 4,1 43 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 23%(10)63%(27)14%(6)0%(0)0%(0)1 
 4,0 44 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 23%(10)55%(24)23%(10)0%(0)0%(0)0 
 3,9 44 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 9%(4)73%(32)18%(8)0%(0)0%(0)0 
 3,5 43 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 14%(6)35%(15)40%(17)12%(5)0%(0)0 

 3,7 301 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 14%(43)52%(158)26%(79)5%(15)2%(6)1 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.