Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Kvalitetsstyring i virksomheden
 108 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2108Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?31%(33)63%(68)6%(7)0%(0)0%(0)0 
 2,7107I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?1%(1)20%(21)37%(40)32%(34)10%(11)1 
 3,693I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?6%(6)52%(48)37%(34)3%(3)2%(2)1 
 4,3108Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?30%(32)67%(72)4%(4)0%(0)0%(0)0 
 4,0106I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?26%(28)52%(55)21%(22)1%(1)0%(0)1 
 4,1108Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?25%(27)65%(70)7%(8)3%(3)0%(0)0 
 3,5105I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?8%(8)44%(46)37%(39)10%(10)2%(2)0 

 3,8735Total gennemsnit / (antal besvarelser)18%(135)52%(380)21%(154)7%(51)2%(15)3 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.