Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Kontaktlinser
 41 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,141Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?27%(11)61%(25)12%(5)0%(0)0%(0)0 
 4,141I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?32%(13)49%(20)17%(7)2%(1)0%(0)0 
 4,039I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?23%(9)56%(22)18%(7)3%(1)0%(0)1 
 4,041Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?17%(7)73%(30)7%(3)0%(0)2%(1)0 
 4,141I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?22%(9)68%(28)7%(3)2%(1)0%(0)0 
 4,340Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?35%(14)60%(24)5%(2)0%(0)0%(0)1 
 3,738I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?24%(9)42%(16)18%(7)16%(6)0%(0)0 

 4,1281Total gennemsnit / (antal besvarelser)26%(72)59%(165)12%(34)3%(9)0%(1)2 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.