Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
 254 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,1253Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?29%(73)60%(151)9%(23)2%(5)0%(1)1 
 2,7252I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?2%(4)21%(53)37%(94)28%(71)12%(30)2 
 3,8234I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?9%(21)65%(152)22%(51)3%(8)1%(2)2 
 4,2250Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?32%(81)60%(149)7%(18)1%(2)0%(0)2 
 4,0251I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?22%(55)59%(148)18%(45)1%(3)0%(0)3 
 4,1251Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?26%(65)59%(149)11%(27)3%(8)1%(2)1 
 3,6247I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?13%(31)47%(115)32%(78)8%(20)1%(3)5 

 3,81738Total gennemsnit / (antal besvarelser)19%(330)53%(917)19%(336)7%(117)2%(38)16 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.