Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Reklamationshåndtering
 179 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns   N  Spørgsmål Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2 178 Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført? 34%(60)55%(98)6%(10)4%(8)1%(2)0 
 3,4 177 I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede? 13%(23)38%(68)28%(50)14%(25)6%(11)1 
 4,0 171 I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål? 21%(36)58%(99)18%(31)2%(4)1%(1)3 
 4,3 179 Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset? 34%(60)60%(108)6%(10)1%(1)0%(0)0 
 4,0 177 I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål? 31%(55)47%(84)17%(30)4%(7)1%(1)2 
 4,1 177 Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau? 34%(60)50%(88)11%(19)3%(6)2%(4)0 
 3,9 178 I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover? 29%(51)44%(78)16%(29)10%(18)1%(2)0 

 4,0 1237 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 28%(345)50%(623)14%(179)6%(69)2%(21)6 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.