Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
 348 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3347Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?34%(118)59%(205)6%(22)0%(1)0%(1)0 
 3,5346I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?20%(68)34%(118)25%(85)16%(56)5%(19)1 
 4,2318I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?31%(98)59%(188)9%(28)1%(3)0%(1)1 
 4,3347Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?41%(142)54%(186)5%(17)1%(2)0%(0)0 
 4,2348I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?37%(128)51%(179)11%(37)1%(4)0%(0)0 
 4,2347Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?32%(111)60%(209)7%(23)1%(4)0%(0)1 
 4,0343I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?31%(106)47%(160)19%(66)3%(9)1%(2)3 

 4,12396Total gennemsnit / (antal besvarelser)32%(771)52%(1245)12%(278)3%(79)1%(23)6 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.