Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Konflikthåndtering som ledelsesværktøj
 45 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,445Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?51%(23)44%(20)2%(1)2%(1)0%(0)0 
 3,345I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?4%(2)38%(17)42%(19)11%(5)4%(2)0 
 4,142I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?24%(10)62%(26)12%(5)2%(1)0%(0)0 
 4,245Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?27%(12)62%(28)11%(5)0%(0)0%(0)0 
 4,445I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?40%(18)58%(26)0%(0)2%(1)0%(0)0 
 4,345Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?38%(17)58%(26)4%(2)0%(0)0%(0)0 
 4,245I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?29%(13)58%(26)13%(6)0%(0)0%(0)0 

 4,1312Total gennemsnit / (antal besvarelser)30%(95)54%(169)12%(38)3%(8)1%(2)0 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.