Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium, Sikker adfærd i produktionsvirksomheder
 142 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns  N  SpørgsmålMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3141Hvor tilfreds er du med... det kursus, du netop har gennemført?38%(54)55%(77)6%(9)1%(1)0%(0)1 
 3,1140I hvilken grad... kendte du kursets formål, inden du startede?11%(15)29%(41)32%(45)16%(23)11%(16)1 
 4,0116I hvilken grad... har du lært det, der er kursets formål?23%(27)55%(64)18%(21)1%(1)3%(3)1 
 4,1141Hvor tilfreds er du med... din egen indsats på kurset?28%(39)62%(88)7%(10)1%(1)2%(3)1 
 4,2142I hvilken grad mener du... at læreren/lærerne har tilrettelagt undervisningen, så du har haft mulighed for at lære det, der er kursets formål?41%(58)44%(62)14%(20)1%(2)0%(0)0 
 4,1138Hvor tilfreds er du med... kursets faglige niveau?25%(34)64%(88)9%(13)0%(0)2%(3)1 
 3,9138I hvilken grad mener du... at det du har lært på kurset, kan anvendes i dit arbejde fremover?29%(40)41%(57)25%(35)4%(6)0%(0)1 

 4,0956Total gennemsnit / (antal besvarelser)28%(267)50%(477)16%(153)4%(34)3%(25)6 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.